Mediadag på gång vid Lyckeby Vattenverk

Vi pla­ne­rar en medi­a­dag vid Vat­ten­ver­ket i Lyc­ke­by, till­sam­mans med Karls­kro­na kom­mun.

Flo­Cell har fram­gångs­rikt genom­fört ett pilot­pro­jekt under tiden sep­tem­ber 2017 – april 2018. Del­ak­ti­ga part­ners i det­ta har varit bl.a. Vin­no­va, Lunds uni­ver­si­tet, Nep­tu­ne/EU-pro­jekt, Hach och HMM i Hör­by.

Bild: Lyc­ke­by­ån – Valv­bro CC av Boat­buil­der BY-SA 3.0