Har du frågor eller vill få information om våra driftstester?

Vi ser fram emot att höra från dig. Väl­kom­men att ringa eller mej­la oss:

Björn Ols­son, VD
bjorn.olsson@flocell.se
+46 768 53 02 93

Hans Ulmert, grun­da­re och inno­va­tör
hans.ulmert@flocell.se
+46 708 27 47 51

Flo­cell AB
Grif­fel­vä­gen 9
S-224 67 Lund