FloCell får EU-bidrag från Neptune Blue Growth

Under 2017 har Flo­Cell fått bidrag från EU enligt Nep­tu­ne Blue Growth. Läs mer om Nep­tu­nes pro­jekt här