FloCell AB är i final i Tillväxt Malmö “Maxa Malmö”

Flo­Cell AB var ett av tre före­tag som gick vida­re till Maxa Mal­mö fina­len den 8:e april 2016 efter går­da­gens audi­tion.