Vattenmarknaden värd $674,72 miljarder 2025

Den glo­ba­la mark­na­den för vat­ten och avloppsre­ning beräk­nas nå 674,72 mil­jar­der USD år 2025. Driv­kraf­ten är ökad efter­frå­gan på dricks­vat­ten, vat­ten till indust­ri­a­li­se­ring och jord­bruk. 

Käl­la: Water And Was­te­wa­ter Tre­at­ment Mar­ket Size And Forecast, By Type (Che­mi­cals, Tre­at­ment Tech­no­lo­gi­es, Equip­ment & Ser­vices), By End Use (Muni­ci­pal, Indust­ri­al) And Trend Ana­ly­sis, 2014 – 2025. Läs mer här.