FloCell AB lanserar morgondagens teknik inom global vattenrening och förbättrar storstädernas miljö

FN beräknar att 2,5 miljarder människor kommer att flytta in till städerna fram till år 2050. Den ökade urbaniseringen, minskade grundvattenreserver och inte minst klimatförändringarna kommer att kräva globala åtgärder!

Efter omfattande marknadsundersökningar och tekniska fullskaleförsök lanserar därför FloCell nu under våren sitt patenterade vattenreningskoncept som kommer att effektivisera och förenkla global vattenrening. “Med FloCells innovativa lösning kan vattenreningen styras dynamiskt i både avloppsreningsverk och dricksvattenverk och helt enkelt anpassas efter hur vattnet faktiskt ser ut just nu.” säger Kenneth M Persson, Professor, Water Resources Engineering Lund University

Konceptet levereras som en komplett helhetslösning som enkelt kan driftsättas både i en befintlig reningsanläggning och i en ny byggnation. FloCells patenterade koncept levereras som en modul där allt ingår inkl. hård- och mjukvara. Allt levereras i en standardcontainer. FloCells koncept är en enklare och billigare lösning med automatisk reglering och säkerhet dygnet runt, som dessutom ger bättre vattenkvalitet och minskad miljöpåverkan. Vinnarna blir både samhället, företagarna och miljön!